แผนที่ศูนย์การศึกษาฯ

ที่อยู่ 234 หมู่ที่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000 เบอร์โทรศัพท์/แฟกซ์ 043-220619 เบอร์โทรศัพท์ไร้สาย 080-4131265 

เบอร์โทรภายในหน่วยงาน / สำนักงาน 66111 / ผู้อำนวยการ 66121 / ศูนย์ฝึกประสบณ์การวิชาชีพครู 66421 / ห้องพักอาจารย์ ตึก CL 66441 / ห้องพักอาจารย์สาขาการจัดการ 66431 / ห้องพักอาจารย์ อาคาร ด.1 66411